Uudised

Tööpakkumised Mäepealse Erakoolis 15. aprill paul-henry.sereda

Mäepealse Erakool otsib enda meeskonda õppejuhti ja loodusainete õpetajat


Kandideeri meie väikese ja sõbraliku meeskonna õppejuhiks:


●kui vastad HTM 29.08.2013 määruses kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele;
●kui omad kogemust HEV õpilastega töötamisel;
●kui omad praktilist õpetajakogemust, eelistatud eripedagoogi ja/või eesti keele ja
kirjanduse õpetaja kogemus;
●oskad ja soovid teha koostööd, toetada oma meeskonna arengut.
●kui oled ettevõtlik, innovaatiline ja väga hea suhtleja;
●kui tunned rõõmu õpetamisest ja õppimisest


Kandidaadil esitada:
avaldus ametikohale asumiseks;
elulookirjeldus;
ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
motivatsioonikiri, kus kandidaat kirjeldab, millele tuginedes ta näeb, et sobib meie kooli
õppejuhiks.
Tööle asumise aeg: 17.august 2021
Digitaalselt allkirjastatud dokumendid palume saata hiljemalt 21.mai 2021
e-posti aadressile: info@maepealse.ee
Täiendav info telefonil 5202123 , Eve Kingsepp

 

Kandideeri loodusainete õpetajaks- loodusõpetus 1.-7.klass, geograafia- 7- 9 klass, füüsika,
keemia- 8-9 klass. Koormus 0,95 kohta (19 kontakttundi). Õpe toimub väikeklassides.
Kandideeri, kui:


● kui vastad HTM 29.08.2013 määruses kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele;
● kui omad praktilist õpetajakogemust
● kui tunned rõõmu õpetamisest ja õppimisest


Kandidaadil esitada:
avaldus ametikohale asumiseks;
elulookirjeldus;
ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
Tööle asumise aeg 1.09.2021
Digitaalselt allkirjastatud dokumendid palume saata hiljemalt 4.juuni 2021 e-posti
aadressile: info@maepealse.ee
Täiendav info telefonil 5202123 , Eve Kingsepp

Kandideeri meie väikese ja sõbraliku meeskonna õppejuhiks:


●kui vastad HTM 29.08.2013 määruses kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele;
●kui omad kogemust HEV õpilastega töötamisel;
●kui omad praktilist õpetajakogemust, eelistatud eripedagoogi ja/või eesti keele ja
kirjanduse õpetaja kogemus;
●oskad ja soovid teha koostööd, toetada oma meeskonna arengut.
●kui oled ettevõtlik, innovaatiline ja väga hea suhtleja;
●kui tunned rõõmu õpetamisest ja õppimisestKandidaadil esitada:
avaldus ametikohale asumiseks;
elulookirjeldus;
ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
motivatsioonikiri, kus kandidaat kirjeldab, millele tuginedes ta näeb, et sobib meie kooli
õppejuhiks.
Tööle asumise aeg: 17.august 2021
Digitaalselt allkirjastatud dokumendid palume saata hiljemalt 21.mai 2021
e-posti aadressile: info@maepealse.ee
Täiendav info telefonil 5202123 , Eve Kingsepp

 

Kandideeri loodusainete õpetajaks- loodusõpetus 1.-7.klass, geograafia- 7- 9 klass, füüsika,
keemia- 8-9 klass. Koormus 0,95 kohta (19 kontakttundi). Õpe toimub väikeklassides.
Kandideeri, kui:


● kui vastad HTM 29.08.2013 määruses kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele;
● kui omad praktilist õpetajakogemust
● kui tunned rõõmu õpetamisest ja õppimisest


Kandidaadil esitada:
avaldus ametikohale asumiseks;
elulookirjeldus;
ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
Tööle asumise aeg 1.09.2021
Digitaalselt allkirjastatud dokumendid palume saata hiljemalt 4.juuni 2021 e-posti
aadressile: info@maepealse.ee
Täiendav info telefonil 5202123 , Eve Kingsepp