Õppemaks

Õppemaksusoodustust või õppemaksust vabastamist ette nähtud ei ole.

Õppemaks sisaldab õppetöö korraldamisega seotud lisakulusid ja -hüvesid, mida ei kaeta riigipoolsete toetustega või mille riigipoolne hüvitus ei kata kõiki kulutusi (väiksem õpilaste arv klassis, diferentseeritud õpe, personaalne nõustamine ja tugi, tugiteenused eriliselt suures mahus, ekskursioonid, muuseumid, õppekäigud, kunsti-, käsitöö- ja kodunduse tunni õppevahendid, õppetööd toetavad tegevused- teatriõhtu, erinevate tähtpäevade tähistamine, ruumide rent, õppevahendid, õppetegevust toetavad õppemängud jms).

Õppemaksu tasumise tingimused on täpsemalt kirjas kooliga sõlmitavas koostöölepingus.

Õppemaksu tasumine toimub arve alusel, mille saadame maksjale e-posti teel. Tasutud õppemaksult on maksjal õigus Maksu- ja Tolliameti kaudu taotleda tulumaksu tagasiarvestust.

2024/25 õppeaasta õppemaksu suurus on 2316 eurot.

Avaldatud 20.01.2021. Viimati muudetud 27.05.2024.