Vastuvõtu tingimused ja kord

Mäepealse Erakooli  võetakse vastu õpilasi nõustamiskomisjoni otsuse alusel: eritoe ja tõhustatud toega õpilaste eriklassi Innove nõustamiskomisjoni otsuse alusel.

Registreerimine toimub registreerimisevormi kaudu, mis on leitav SIITlink opens on new page.

 

Registreerunutega võetakse ühendust ning lepitakse kokku vestlusaeg, mille järel toimub õpilaskandidaatidega vestlusvoor ning kooliga kohanemispäevad.

Klasside komplekteerimisel arvestatakse õpilaskandidaatide erivajadusi ning individuaalse juhendamise vajalikkuse määra.

 

 

 

 

 

 

 

Avaldatud 20.01.2021. Viimati muudetud 30.08.2022.