Eripedagoogi teenus

Eripedagoogiline nõustamine on lapsele ja tema vanematele sobivate tugiteenuste, võimetekohase õppekava, õppevormi, õppematerjali ja õpistrateegiate soovitamine, lähtuvalt lapse vajadustest.

Eripedagoogilisel nõustamisel selgitatakse välja lapse õpitase ja õpivajadused. Lapsevanemale antakse soovitusi lapse arendamiseks ja räägitakse toimetuleku toetamiseks vajalikest tugiteenustest, samuti võimetekohase õppekava, õpikeskkonna ja õppevormide võimalustest.

Tegevuseks on kognitiivse võimekuse (taju, tähelepanu, mõtlemine, mälu, keskendumine jne) treenimine, kõnearenduse õpetamine.

Teenust osutatakse individuaalselt, pereteraapiana või grupis, teenust viib läbi eripedagoog.

Avaldatud 20.01.2021. Viimati muudetud 15.02.2021.