Psühholoogi teenus

Psühholoogiline nõustamine on  lastele abi osutamine erinevate elus ettetulevate probleemide ja murede lahendamiseks, kohanemisvõime parandamiseks ja isiksuse arenemisvõimaluste väljaselgitamiseks. Nõustamise aluseks on nõustaja ja kliendi koostöös toimuv aktiivne protsess, kus usalduslikus ja hinnanguvabas õhkkonnas julgustatakse klienti end vabalt väljendama ning võimaldatakse tal läbi vestluse näha oma probleeme senisest erinevatest vaatenurkadest.

Psühholoogilist nõustamist viib läbi psühholoog, teenust pakutakse individuaalselt või grupis.

Avaldatud 20.01.2021. Viimati muudetud 15.02.2021.