Vastuvõtt 1.klassi

Vastuvõtt  2023/2024. õppeaastaks on praeguseks suletud.

Tänud kõigile kandideerijatele!

Mäepealse Erakoolis ei ole vastuvõtukatseid. Küll aga toimuvad kooliga tutvumispäevad, kus viime läbi laste ühistegevused koolivalmiduse väljaselgitamiseks ning üksteisega tuttavaks saamiseks.  Samuti toimub lapse kohtumine ning vestlus kooli eripedagoogiga  ja vanemate vestlused juhtkonna esindajaga, kus räägitakse lapse arengust, vanemate ja kooli ootustest ning vastatakse küsimustele.

Selle järel sõlmib kooli pidaja  õpilase seadusliku esindajaga õppelepingu.

Avaldatud 20.01.2021. Viimati muudetud 13.06.2023.