Koostöö

Koostööd kooli tasandil tehakse järgmiste asutustega:

►tervishoiu teenuse osutaja SA Tallinna Koolitervishoid

►koostöö kohaliku omavalitsusega, sh haridus- ja sotsiaalosakond

►koostöö Tallinna ja Harjumaa Nõustamiskeskustega

►koostöö Tallinna ja Harjumaa Nõustamiskomisjonidega

►koostöö Eesti Töötukassaga- vabatahtlike kaasamine õpilaste toetamiseks ja juhendamiseks õppetegevuses

► asutuse tutvustamine koostööpartneritele ja huvigruppidele- kooli kandideerivate laste vanemad ja teised huvilised- Rajaleidja, Tallinna Haridusamet, teised erikoolid, Tartu haridusosakond, Tallinna lastepsühhiaatrid, logopeedid jne

 

 

 

Avaldatud 20.01.2021. Viimati muudetud 15.06.2021.