Vastuvõtt

Vajalikud dokumendid


– Lapsevanema kirjalik avaldus Mäepealse Erakooli direktorile;
– Lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia;
– Lapse isikut tõendava dokumendi koopia;
– Õpilase foto (õpilaspileti jaoks);
– Tervisekaart;
– 2.-9.klassi õpilase väljavõte õpilasraamatust;
– 1.klassi astuva lapse koolivalmiduse kaart (koolieelse lasteastuse poolt, kui laps on käinud lasteaias);
– Lapsevanema poolt vabas vormis kirjutatud iseloomustus oma lapse kohta;
– nõustamiskomisjoni otsus;
– 2.- 9.klassi õpilase puhul individuaalse vaatluse kaart.
– eriarsti või muu spetsialisti hinnang õpilasele haridusliku erivajaduse täpsustamiseks
– õpilase rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle koopia
– muud asjakohased dokumendid

– Lapsevanema kirjalik avaldus Mäepealse Erakooli direktorile;
– Lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia;
– Lapse isikut tõendava dokumendi koopia;
– Õpilase foto (õpilaspileti jaoks);
– Tervisekaart;
– 2.-9.klassi õpilase väljavõte õpilasraamatust;
– 1.klassi astuva lapse koolivalmiduse kaart (koolieelse lasteastuse poolt, kui laps on käinud lasteaias);
– Lapsevanema poolt vabas vormis kirjutatud iseloomustus oma lapse kohta;
– nõustamiskomisjoni otsus;
– 2.- 9.klassi õpilase puhul individuaalse vaatluse kaart.
– eriarsti või muu spetsialisti hinnang õpilasele haridusliku erivajaduse täpsustamiseks
– õpilase rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle koopia
– muud asjakohased dokumendid