Koolielu

Tervisekabinet


Õe teenus on lastele ja nende peredele nõustamisteenuse osutamine seoses erinevate terviseteemaliste küsimustega, lapse haiguse ja sellega toimetuleku teemalised küsimused.

Õe teenus on lastele ja nende peredele nõustamisteenuse osutamine seoses erinevate terviseteemaliste küsimustega, lapse haiguse ja sellega toimetuleku teemalised küsimused.