Koolielu

Füsioteraapia teenus


Laste füsioteraapia peamine eesmärk on arendada, parandada või säilitada lapse eakohast funktsionaalset seisundit. Oluline on saavutada lapse iseseisev ja kvaliteetne võimekus osaleda eakohastes mängulistes tegevustes ja õppetegevuses.

Eelkõige hindab füsioterapeut lapse motoorset sooritusvõimet ja kõrvalekaldeid, lähtudes laste normarengu ja normsoorituse komponentidest.

Teenus sisaldab lapse füsioterapeutilist hindamist, lapsevanema nõustamist, harjutusvara koostamist ja selle selgeks õpetamist nii lapsele kui ka lapsevanemale, et viimane saaks oma last aidata ka kodus.

Samuti tutvustatakse abivahendeid ning õpetatakse nende kasutamist.
Teenust viib läbi füsioterapeut , teenust osutatakse individuaalselt või perenõustamisena.

Laste füsioteraapia peamine eesmärk on arendada, parandada või säilitada lapse eakohast funktsionaalset seisundit. Oluline on saavutada lapse iseseisev ja kvaliteetne võimekus osaleda eakohastes mängulistes tegevustes ja õppetegevuses.

Eelkõige hindab füsioterapeut lapse motoorset sooritusvõimet ja kõrvalekaldeid, lähtudes laste normarengu ja normsoorituse komponentidest.

Teenus sisaldab lapse füsioterapeutilist hindamist, lapsevanema nõustamist, harjutusvara koostamist ja selle selgeks õpetamist nii lapsele kui ka lapsevanemale, et viimane saaks oma last aidata ka kodus.

Samuti tutvustatakse abivahendeid ning õpetatakse nende kasutamist.
Teenust viib läbi füsioterapeut , teenust osutatakse individuaalselt või perenõustamisena.