Koolielu

Rehabilitatsioonikeskus


Meie Kool MTÜ osutab puuetega lastele rehabilitatsiooniteenuseid 2016. a algusest.

Rehabilitatsiooniteenuse eesmärk on parandada inimese iseseisvat toimetulekut, soodustada töötamist või tööle asumist ja suurendada ühiskonnas osalemist. Puudega lapse puhul on eesmärk aidata kaasa lapse arengule, hariduse omandamisele ning sotsiaalsele toimetulekule.

Meie Kool MTÜ osutab järgmisi rehabilitatsiooniteenuseid:
– rehabilitatsiooniplaani ja tegevuskava koostamine, täiendamine ja tulemuste hindamine
– rehabilitatsiooniprotsessis osalemise juhendamine ja võrgustikutöö

füsioterapeut – Ivi Abram
sotsiaaltöötaja – Ebeli Berkman
eripedagoog – Meriin Salumaa
logopeed – Kristiina Lilja
õpiabi – Laura Piperal

Rehabilitatsiooniplaani koostamiseks ja/või teenusele tulemiseks on vajalik Sotsiaalkindlustusameti suunamisotsus. Ühendust võtta e-kirja teel meiekool@hotmail.com .

Meie Kool MTÜ osutab puuetega lastele rehabilitatsiooniteenuseid 2016. a algusest.

Rehabilitatsiooniteenuse eesmärk on parandada inimese iseseisvat toimetulekut, soodustada töötamist või tööle asumist ja suurendada ühiskonnas osalemist. Puudega lapse puhul on eesmärk aidata kaasa lapse arengule, hariduse omandamisele ning sotsiaalsele toimetulekule.

Meie Kool MTÜ osutab järgmisi rehabilitatsiooniteenuseid:
– rehabilitatsiooniplaani ja tegevuskava koostamine, täiendamine ja tulemuste hindamine
– rehabilitatsiooniprotsessis osalemise juhendamine ja võrgustikutöö

füsioterapeut – Ivi Abram
sotsiaaltöötaja – Ebeli Berkman
eripedagoog – Meriin Salumaa
logopeed – Kristiina Lilja
õpiabi – Laura Piperal

Rehabilitatsiooniplaani koostamiseks ja/või teenusele tulemiseks on vajalik Sotsiaalkindlustusameti suunamisotsus. Ühendust võtta e-kirja teel meiekool@hotmail.com .