Vastuvõtt

Vastuvõtt vanematesse kooliastmetesse

Vastuvõtt  2023/2024. õppeaastaks on avatud kuni 21.04.2023. Vastuvõtu ankeet on leitav SIIT.

Kõikide ankeedi täitnutega võetakse ühendust.

 


Vabade kohtade olemasolul võtame õpilasi vanematesse klassidesse.

Mäepealse Erakooli  tulekuks on vajalik eelnevalt täita elektrooniline taotlus ning hiljem lepingu sõlmimiseks tuua kooli lapse sünnitunnistus ja vanema isikut tõendav dokument.

Seejärel toimub kooli juhtkonna esindaja, õpilase ja vanema tutvumisvestlus, kus lepitakse kokku ka õpilase tutvumispäeva(de) ning vajadusel ka proovitestide  ajad. Proovitestid viiakse läbi põhiainetes, st eesti keeles, matemaatikas ja inglise keeles.
Nende korraldamise eesmärk on saada infot õpilase teadmiste taseme kohta, et oleks võimalik õpilast edukamalt liita meie kooli õppetöö ning klassikollektiiviga. Peale teste anname nende tulemuste kohta tagasisidet.

Koostöösoovi ja võimaluse korral järgneb õpilase  seadusliku esindaja ja kooli pidaja vahel õpplepingu sõlmimine.

Vabade kohtade olemasolul võtame õpilasi vanematesse klassidesse.

Mäepealse Erakooli  tulekuks on vajalik eelnevalt täita elektrooniline taotlus ning hiljem lepingu sõlmimiseks tuua kooli lapse sünnitunnistus ja vanema isikut tõendav dokument.

Seejärel toimub kooli juhtkonna esindaja, õpilase ja vanema tutvumisvestlus, kus lepitakse kokku ka õpilase tutvumispäeva(de) ning vajadusel ka proovitestide  ajad. Proovitestid viiakse läbi põhiainetes, st eesti keeles, matemaatikas ja inglise keeles.
Nende korraldamise eesmärk on saada infot õpilase teadmiste taseme kohta, et oleks võimalik õpilast edukamalt liita meie kooli õppetöö ning klassikollektiiviga. Peale teste anname nende tulemuste kohta tagasisidet.

Koostöösoovi ja võimaluse korral järgneb õpilase  seadusliku esindaja ja kooli pidaja vahel õpplepingu sõlmimine.